Marineskolen

Marineskolen

Marineskole

UDDANNELSESSTED FOR MARINEOFFICERER

Marineskolen i bydelen Mørvig i Flensborg, som er opført i nordtysk murstensgotik, har siden 1910 været det centrale uddannelsessted for tyske marineofficerer. Med sin over 200 meter lange front ud mod vandet og sit ca. 60 meter høje tårn dominerer bygningen den sydlige bred af Flensborg fjord. Det tager ca. ti minutter i bil gennem Mürwiker Straße fra Flensborgs centrum til skolen. I det tidligere kommandørhus findes den forsvarshistoriske samling. Samlingen på marineskolens område viser den tyske marinehistorie fra 1848 frem til i dag. Det lille museum er lukket i øjeblikket, fordi facaden er under renovering.Insider-tip: Hver tirsdag efter kl. 14:00 (bortset fra helligdage) åbner marineskolen, det Wehrgeschichtliche Ausbildungszentrum (WGAZ) sine porte for besøgende. Der er kun adgang til museet fra landsiden via Kelmstraße. Der er gratis adgang til museet. Vi skal lige minde om at medbringe person-ID eller pas.