Dybbøl skanser

Dybbøl skanser

STORMEN PÅ DYBBØL SKANSER

Skueplads for dansk-tysk historie

Vi befinder os i det dramatiske år 1864, hvor Danmark lå i krig med to europæiske stormagter: Prøjsen og Østrig. Du står på det historiske sted, hvor krigen med stormen på Dybbøl skanser den 18. april 1864 blev afgjort.

Søg dækning i de danske fæstningsværker på Dybbøl banke, mens granaterne fra de prøjsiske belejringskanoner detonerer rundt omkring dig. Mød de udmattede soltater, som viser dig vej, og som fortæller om soldaternes hverdag, soldaterlivet og om datidens våbenteknik.

Hør beretningerne om denne menneskeskabte samfundskatastrofe, hvor både danskere og tyske kæmpede for noget, som de hver for sig anså for det rigtige. Se også frem i historien og på, hvad der fulgte efter...

Her kan du se mere