Helligåndskirken

Helligåndskirken

Helligåndskirken

Midt i Flensborgs gamle bydel sørger Helligåndskirken for en ganske himmelsk oplevelse.  Kirken blev bygget i 1386 i forbindelse med det allerede bestående Gråbrødrekloster. Siden midten af det 16. århundrede bliver der afholdt dansksprogede gudstjenester i denne kirke. I dag er Helligåndskirken det danske mindretals hovedkirke, efter at den kort før årtusindeskiftet blev skænket til den Dansk Kirke i Sydslesvig. 

Her kan du se mere