LYKSBORG SLOT

LYKSBORG SLOT

LYKSBORG SLOT

De europæiske kongehuses vugge

Lyksborg slot, som hører med blandt de mest betydende slotte i Nordeuropa, blev bygget 1582-1587 af hertug Hans den yngre (1545-1622). Bygmesteren Nikolaus Karies opførte vandslottet på det sted, hvor det middelalderlige Ryd kloster, som tilhørte cistercienserordenen, havde ligget frem til reformationen. Granitkvadrene fra den gamle klosterkirke blev til dels anvendt til fundamenterne, og mange af teglstenene blev genanvendt i den hvidpudsede murstensbygning.
Du planlægger en fest, et møde eller en særlig event, eller du vil bare gerne at se slottet? Lyksborg slot har de optimale muligheder!

Her kan du se mere