Museum Oldemorstoft

Museum Oldemorstoft

Museum Oldemorstoft

Egnsmuseet er indrettet i den gamle Herredsfogedgård "Oldemorstoft", hvis eksistens kan føres tilbage til 1472. Her kan du få et indblik i de syddanske landboernes datidige dagligdag. Hvordan forgik den manuelle malkning af køerne i gamle dage, og hvordan klarede man husholdningen uden moderne køkkenredskaber? Hvordan foregik arbejdet på marken med hest og trækvogn? Hos „Oldemorstoft“ finder du svarene på disse og mange andre spørgsmål.

Her kan du se mere