Naturvidenskabeligt museum

Naturvidenskabeligt museum

DYRE- OG PLANTEVERDEN

i regionen

Her kan man ud over hare, ræv og pindsvin og mange andre dyr fra regionen også se det mindste rovdyr i verden, nemlig en dværgvæsel eller "brud", som den også kaldes. Her vækkes viden og interesse for naturen med alle sanser: syn, hørelse og følesans - samt med forskellige naturvidenskabelige rallyer. Efter museumsbesøget kan store og små styrke sig på den tilstødende museumscafé.