Venderup frugtmuseum

Venderup frugtmuseum

Pomarium Anglicum

I Angel, skjult mellem enge og marker, har man nu i snart 3 årtier samlet gamle frugtsorter i en stor frugtplantage i Sørup-Venderød. Det begyndte med det såkaldte "Angelner Herrenapfel", som 1950 stadig blev rosende omtalt som en særligt fremragende lokal æblesort af Landboforeningen Slesvig-Holsten. I begyndelsen af 90'erne fandt Meinolf Hammerschmidt takket være oplysninger fra befolkningen frem til et æbletræ i Sørup, som var plantet omkring 1850. Fra dette træ fik han de første podekviste til videreformeringen.

I det levende frugtmuseum får man indblik i denne æblesorts historie - et æble, som oprindelig kom fra det fjerne Kina og blev udbredt i Europa i klosterhaverne og herskabshusenes æblehaver. I temahaverne med stilelementer fra barokhaver, som f.eks. løvgange  og espalierer får man indblik de pågældende epokers havekultur. Fra det 11. til det 15. århundrede spillede klostrene en vigtig rolle for udbredningen af frugttræer. Kvæder og mispler, som i dag stort set er gået i glemmebogen, havde deres plads i datidens lægekunst og kan også ses i pomariet.

Enkelte dele af haven er omsluttet af pære-espalierer og indbyder til at blive. Sent på sommeren kan man med lidt held høre løvfrøerne kvække, når de kommer fra de nærliggende vådområder i Venderød for at fange insekter på de modne frugter.

Der vises redskaber og værktøjer til forarbejdning og pleje af frugttræer, og på infotavlerne kan man få mere at vide om frugtsorter, historie og forarbejdning af frugt. I den lille frugt buffet får man mulighed for selv at opleve smagenes mangfoldighed.

Her kan du se mere