Holnæs

Halvøen i det danske sydhav

Holnæs er en halvø nordøst for Lyksborg, som strækker sig 6 km ud i Flensborg fjord. Landskabet er præget af stejlkyster og strandenge, som giver gode ynglemuligheder for mange havfugle. Fra Holnæs har man en pragtfuld fri udsigt til den danske kyst. 400 hektar naturreservat, skov, smukke strande og en promenade byder de besøgende velkommen.

Her kan du se mere