Booking
Møller

Møller

ved Flensborg fjord

Dybbøl Mølle

dansk-tysk historie

Dybbøl Mølle, som er opført i 1936, er en hollandsk mølle med galleri. På møllemuseet fortælles om møllens historie og om dens betydning som nationalt symbol for danskere og tyskere på baggrund af den dansk-tyske krig i 1864 og slaget ved Dybbøl skanser.

Dybbøl Mølle
Dybbøl Banke
DK-6400 Sønderborg
Tlf. +45 74 48 90 00
www.1864.dk