Booking
Nordborg Slot

Nordborg Slot

i Danmark

Nordborg slot

oyal idyl i barokstil

I 1151 blev den første borg på Als bygget som forsvar mod Venderne fra Rügen. Borgen fik navnet Alsborg og blev senere omdøbt til Nørreborg, da der blev bygget en ny bygning syd for Nordborg. Efter en brand i 1665 blev der bygget et barokslot, som stod færdigt i 1678. Dette slot benyttedes af hertug August og hans efterkommere frem til år 1729, hvor slottet blev underlagt den danske krone. I 1766 kom slottet i privat besiddelse og begyndte af forfalde. Slottet blev genopbygget i 1910. I 1921 grundlagde grosserer Johan Hansen fra København en efterskole på slottet.
Slottet bliver brugt som kostskole og kan kun beses udefra. Slotsparken er åben fra 10-17.

Schloss Nordborg
Slotsgrunden 1
DK-6430 Nordborg