St. Jürgen Kirke

St. Jürgen Kirkes silhuet er et karakteristisk kendetegn på Flensborgs østlige bred. Højt oppe fra bjerget er Sct. Jørgens teglstenskirke viden om synlig på grund af sit nygotiske kirketårn. For en kirkebygning er den endnu ganske ung. Den blev bygget omkring år 1904 i et beboelsesområde, hvor der i middelalderen endnu befandt sig et sygehus for pest- og lepralidende. I dag kaldes denne bydel, hvor Sct. Jørgens Kirken står, for Jürgensby. Kirken, der er idyllisk beliggende i Kaptajnskvarterets nordlige ende, indeholder en overvældende sengotisk nethvælving og et kunstfærdigt og imponerende alter.  

Her kan du se mere